100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů


Termín: od 27. 10. 2018 do 31. 12. 2019
Čas: vernisáž 27.10.2018 v 17 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

 

Výstavní projekt ke 100. výročí založení Československa představuje 100 děl českých a slovenských umělců z bohatých sbírkových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017  prezentuje dílo vztahující k danému datu (vročením, narozením, úmrtím autora). Nová stálá expozice nabídne nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary.

Rozsáhlá sbírka českého a slovenského umění Galerie umění Karlovy Vary už byla za dobu své existence prezentována v mnoha podobách. Tentokrát se galerie rozhodla uctít sté výročí vzniku Republiky československé zcela novým způsobem. Stávající stálá expozice je výstavním holdem tomuto jubileu, ale neklade si za cíl ilustrovat události jednotlivých roků v období 1918 až 2017. Výsledná stovka děl byla vybrána podle specifického klíče ve třech možných variantách – díla v daném roce vznikla nebo se jejich autoři narodili či zemřeli. Zvolený postup poskytl zajímavou platformu pro kombinaci děl, která by zkušení kurátoři galerie k sobě obvykle nezařadili – zejména ze stylotvorných, morfologických a estetických důvodů. Občas touto determinující metodou vznikla nečekaná až konfrontační setkání, jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu překvapivě souzní, či dokonce poskytují určitou představu o charakteru umění své doby. Finální výběr poskytl kombinační variabilitu někdy bohatě rozvětvenou, jindy bohužel velmi omezenou. I v této rovině můžeme najít symbolické paralely k historii našeho státu. Vždyť se během století střídaly roky bohaté a chudé, šťastná a úspěšná období s roky beznaděje a hlubokými propady kulturního a uměleckého života. Tato expozice nechce exaktně rekapitulovat či hodnotit historické peripetie, ale poskytnout návštěvníkovi netradiční pohled na prolnutí uměleckých stylů a výpovědí, setkání mezi generacemi a především impuls k vlastní reflexi československého umění minulého i současného. Výstava se koná pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové.
fotogalerie

tisková zpráva


Prologue - Jiří Anderle

1918 - Bohumil Kubišta   AJ - 1918

1919 - Josef Istler

1920 - Jan Zrzavý    AJ - 1920

1922 - František Foltýn

1924 - Jakub Schikaneder   AJ - 1924

1926 - Mikuláš Medek   AJ - 1926

1928 - Pravoslav Kotík

1930 - Václav Špála

1932 - Antonín Procházka   AJ - 1932

1934 - Josef Šíma   AJ - 1934

1935 - Václav Rabas

1938 - Mikuláš Galanda

1942 - Cyprián Majerník

1945 - Josef Čapek   AJ - 1945

1948 - Zdeněk Sklenář

1949,1950 - SORELA

1956 - Robert Piesen

1968 - Hugo Demartini

1973 - Adriena Šimotová

1977 - Jiří Sozanský

1980 - Toyen   AJ - 1980

1981 - Theodor Pištěk

1982 - Daisy Mrázková

1983 - Stanislav Judl

1984 - Jitka Válová   AJ - 1984

1985 - Viktor Pivovarov

1986 - Petr Nikl

1988 - Hana Purkrábková

1989 - Jiří Seifert

1992 - Zdeněk Sýkora   AJ - 1992

1994 - Miroslav Páral

1995 - Milan Maur

1996 - Svatopluk Klimeš

2000 - František Skála   AJ - 2000

2001 - Vladimír Kafka

2002 - Karel Nepraš

2003 - Vladislav Mirvald

2004 - Václav Balšán

2007 - Antonín Střížek

2008 - Miroslav Štolfa

2010 - Jakub Švéda

2012 - Oldřich Tichý

2013 - Jaroslav Róna

2014 - Karel Bečvář

2015 - Jiří Kožíšek

2016 - Jindra Husáriková