Publikace 2018           5 x 8 = 40
           Grafika a kresba ze sbírek Galerie umění
           Karlovy Vary


           ISBN 978-80-87420-90-4
           text: Z.Bílková
           foto: archiv galerie
           graf. úprava: PROTEBE live
           tisk: Tiskárna Median s.r.o.

           8 stran, náklad 400 ks, cena 20,- Kč

 

           Svět Kamila Lhotáka
           v malbě, kresbě, grafice a filmu

           ISBN 978-80-87420-87-4
           text: J.Samec
           foto: S.Kožený a archiv GU
           graf. úprava: I.Pelc
           překlad: M.J.Härtelova
           tisk: Median s.r.o.

           8 stran, angl. náklad 400 ks, není v prodeji

           Fenomén Ateliér papír a kniha

           ISBN 978-80-88103-18-9
           editor: G. Renotière
           texty: I.Binder, P.Büchler, G.Renotière, I.Sedláček
           foto: archiv MuO, M.Ondrušková, I.Armutidisová,
                  archiv J.H.Kocmana
           překlad: R.Hýsek, M.Sweney
           graf. design: V.Kopečková
           tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
           vydalo: Muzeum umění Olomouc

           160 stran, angl. náklad 600 ks, není v prodeji


           Ivana Haiek
           Infinitus conscientiam

           ISBN 978-80-87420-93-5
           text: M. Hajek, P. Fiori, P. Zorzi, A. Canzian,
                   M. Tagliafierro
           překlad: M. Hajek
           foto: S. Kožený, archiv Studio Benecchi,
                    G. Gallarate
           grafická úprava: Jan Samec jun.
           tisk: Tiskárna Median s.r.o.
           60 stran,italsky, náklad 500 ks, není v prodeji

 
Oskar Stocker
Svoboda / Freiheit

ISBN 978-80-87420-91-1
texty: F. Piškanin, J. Samec, M.G. Patka
překlad: I. Bertram
foto: S. Kožený, E. Hofer
graf. úprava: J. Samec jun. / Perfect Planet s.r.o.
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

60 stran, německy, náklad 400 ks, není v prodeji
Nezlomení
Ruští nonkonformisté druhé pol. 20. století

ISBN 978-80-87420-84-3
texty: M.Slavická, J.Samec
editorky: B.Vachudová, K.Konečná
překlad: D.Livingstone, J.Jančárková
foto: M.Karminsky
graf. úprava: I.Pelc
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

64 stran, anglicky, rusky, náklad 500 ks, není v prodeji

Gisela & Antonín Kuchařovi

ISBN 978-80-87420-75-1
text: Z. Čepeláková
foto: B.Hořínek, S.Kožený, V.Radechovský
graf. úprava: F. Steker
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

60 stran, náklad 300 ks, není v prodeji
   
Milan Knížák
Žít jinak

ISBN 978-80-7437-247-6
text: M.Knížák, R.Michalová, J.Samec, J.Kunze, I.Bergmann
redakce textů: E. Hrubá
překlad: A. Dean
grafická úprava: K. Kerlický
vydal: KANT, Praha, 2018

208 stran, česky, anglicky, není v prodeji