Publikace 2017Jan Samec
Země zadumaná / Obrazy, kresby

ISBN 978-80-87420-69-0
text: B. Vachudová, V. Divišová
foto: S. Kožený, archiv rodiny
graf. úprava: J. Samec jr.
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

60 stran, náklad 400 ks, není v prodeji

     Václav Šerák a žáci 
   Oheň / Hlína / Led

   ISBN 978-80-87420-66-9 GU KV
   ISBN 978-80-7101-165-1 u(p)m
   koncepce knihy: D. Hálová
   graf. design výstavy a knihy: M. Groch,P. Krejzek, ReDesign
   překlad: M. Newkirk, K. Valdmanová
   foto, není-li uvedeno jinak: G. Urbánek u(p)m
   tisk: Tiskárna Median s.r.o.

   116 stran, náklad 350 ks, anglicky, není v prodeji