Publikace 2015

 


 

   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
   Vydala Galerie umění Karlovy Vary a Nakladatelství Kant

   ISBN 978-80-87420-49-2
   ISBN 978-80-7437178-3-49-2
   Text: Rea Michalová, Jan Samec
   Gr. úprava: Karel Kerlický
   Tisk: Paper Jam

   68 stran, není v prodeji


  Pavel Besta
Dotýkání

ISBN 978-80-87420-47-8
text: I. Neumann
foto: J. Vávra
grafická úprava: E. Prokopová
tisk: Median s.r.o.

32 stran, náklad 300 ks, není v prodeji
  Jaroslav Horálek
Zápas s drakem

ISBN 978-80-87420-44-7
texty: E. Neumannová, H. Horálková
foto: M. Jaroš jr.
grafická úprava: E. Prokopová
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

32 stran, náklad 300 ks, není v prodeji
     Miroslav Pechánek
   Písmo, obraz, film / retrospektiva

   ISBN 978-80-87420-43-0
   text: E. Neumannová
   foto: J.Hűbl, J.Krýsl, J.Kučera, J.Petráková, V.Toušek
   typografie: M.Pechánek / DTP: F.Havránek
   vydala: Tiskárna a nakladatelství Varius Praha

   36 stran, angl., náklad 300 ks, není v prodeji
  Luboš Vetengl
Makabrózní idylka

ISBN 978-80-87420-41-6
texty: Z. Bílková, L. Vetengl
překlad: D. Livingstone
grafická úprava: L. Vetengl
tisk: Tiskárna AKORD Chomutov

28 stran, angl., náklad 300 ks, není v prodeji
  Pavel Piekar
Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku

ISBN 978-80-87420-40-9
text: A.L. Ballardini, B. Vachudová, R. Wohlmuth
foto: M. Linhart, archiv galerie
grafická úprava, sazba: M. Jirát, 4MAT s.r.o.
překlad: M.F. Rogers
jazyková redakce: L. Křesťanová
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

56 stran, angl., náklad 300 ks, cena 90,- Kč
       Vladimír Škoda
     Z nitra

     ISBN 978-2-908092-62-2
     texty: É.Artaud, M.Hájek, J-P.Luminet, V.Škoda, P.Wat
     překlad: R.Leroy-Vávrová, A.Pravdová, H.Procházková, B.Schmitt,
                  Z.Tomanová, ORATIO s.r.o.
     korektury: H.Beguivinová
     grafická úprava: D. Janvier
     tisk: Grafiche Flaminia, Trevi (Italie), ISI Print, Saint-Denis (Francie)
          
     francouzsky + český předklad zvlášť,  210 stran, není v prodeji