Publikace 2013    Waldemar Fritsch a jeho doba /Porcelánová plastika 1925-1945

  ISBN 978-80-87420-20-1
  text: J.Vlasák
  foto: UMPRUM Praha, MG Brno, Městské muzeum a galerie
  Polička, Marktgrafenmuseum Ansbach,Regionální muzeum Teplice,
  B.Hořínek, J.Vlasák, L.Rumpík, F.Weiss, D.Ch.Lichtag
  grafická úprava: E.Prokopová
  překlad: I.Bertram
  tisk: Tiskárna Daniel s.r.o.
  95 stran, něm., není v prodeji

 

60 děl /60 let Galerie umění Karlovy Vary

ISBN 978-80-87420-22-5
text: V.Přibil, J.Samec, L.Zeman, L.Tóthová
foto: B.Hořínek, S.Kožený, archiv galerie
grafická úprava: J.Samec jr.
předtisk. úprava: Studio Benderski, s.r.o.
tisk: Tiskárna Kaliba, s.r.o.

140 stran, náklad 800 ks, cena 250,- Kč


 

60 let Galerie umění Karlovy Vary
PEXESO

foto: B.Hořínek
grafická úprava: Median s.r.o.
tisk: Median s.r.o.

náklad 700 ks, cena 25,- Kč

   Vojtěch Hynais

 ISBN 978-80-904901-2-3
 autorka katalogu: Š. Leubnerová
 foto: Fotooddělení NG v Praze, J.Marek
 grafická úprava a sazba: K.Horová
 tisk: Grafies a.s. Hlinsko
 vydalo Městské muzeum a galerie Hlinsko, 2013

 není v prodeji
       Momenty růstu
     Sochařské dílo Hany Wichterlové

     ISBN 978-80-85015-63-8
     texty: E.Jůzová, M.Jůza, M.Pachmanová, J.Buchta
     foto: GHM Praha, MG Brno, NG Praha, Galerie Klatovy/Klenová,
     MUO Olomouc, GVU Hodonín, SGVU Litoměřice, L.Wichterlová, 
     D.Hockeová, J.Krejčí
     grafická úprava: Jan Buchta
     tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
     56 stran, není v prodeji
  Jakub Švéda - Fusionpoint

ISBN 978-80-87420-19-5 (Galerie umění K. Vary)
ISBN 978-80-87013-43-4 (Galerie Klatovy/Klenová)
texty: Eva Neumannová
foto: J.Hubatka, P.Kopal, J.Švéda
grafická úprava: Ondřej Brom
tisk: Tiskárna Daniel

72 stran, není v prodeji
       Vítek Čapek

      ISBN 978-80-87420-18-8
      texty: Jiří Valoch, Miloš Šejn, Jan Samec, Lenka Sýkorová,
               úryvky z rkp. poznámek Vítka Čapka
      foto: M.Šejn, S.Kožený, M.Polák, J.Vančát, archiv rodiny
      grafická úprava: Lada Licková 
      tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o
         
      132 stran, 276 reprodukcí, náklad 250 ks, není v prodeji