Publikace 2010         Otto Herbert Hajek - Ukazatelé cest / Wegezeichen

       ISBN 978-80-85014-94-5
       texty: Eva Neumannová, Hans-Joachim Goller, Otto Herbert Hajek
       foto: B.Hořínek, M.Špaček, archiv Nadace O.H.Hajeka
       graf. úprava: Geronimo-reklamní studio
       tisk: Kaliba, Praha

       72 str., něm., náklad 500 ks, není v prodeji

        Zdeněk Sýkora - Krajina

      ISBN 978-80-904546-5-1 vydalo: verzone
      text: Jan Samec
      foto: J.Brabec, I.Raimanová, V.Mirvald, J.Vančát, H.Hamplová,
              M.Kukla, M.Polák, archiv L. a Zd. Sýkorových
      graf. úprava: Zdeněk Ziegler
      tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice

      60 str., angl. resumé, není v prodeji
 

Viktor Munk

ISBN 978-80-85014-92-1
texty: Božena Vachudová, Josef Hora
foto: J. Kovanic, archiv rodiny
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o. Karlovy Vary

32 str., náklad 500 ks, 80,- Kč


 

    Šimon Brejcha / Buch Much

    ISBN 978-80-85014-91-4 (Galerie umění Karlovy Vary)
    ISBN 978-80-85050-83-7 (Oblastní galerie v Liberci)
    texty: Markéta Kroupová, Božena Vachudová
    skeny: KANT Karel Kerlický
    graf. úprava: Tomáš Brichcín
    tisk: Geoprint

    40 str., angl., 50,- Kč

 

    Jan Vičar / Křížem krážem tiskem

    ISBN 978-80-85014-80-8 (Galerie umění Karlovy Vary)
    ISBN 978-80-85050-74-5 (Oblastní galerie v Liberci)
    text: Božena Vachudová, Jan Vičar
    foto: I. Emer, J. Freiberg
    graf. úprava: Jan Čumlivski
    tisk: Color print Boskovice

    36 str., angl., náklad 500 ks, 80,- Kč