Publikace 2008 

… ze sbírky I.

ISBN 978-80-85014-79-2
texty: Božena Vachudová, Jan Samec, Eva Neumannová
foto: B.Hořínek
graf. úprava: Jan Kučera, Jan Samec, Geronimo
tisk: Kaliba, Praha

180 str., angl., náklad 1000 ks, 390,- Kč


 
    Aleš Lamr / v sobě

    ISBN 978-80-903876-5-2 (vydal Art D-Grafický atelier  Černý s.r.o. Praha)
    text: Jan Kříž
    foto: A. Lamr. P. Brunclík, B. Lamrová, M. Kincl, B. Lamrová, J. Erml,
           H. Lamr
    graf. úprava: Jan Lamr
    litografie: Art D-Grafický atelier Černý s.r.o. Praha
    tisk: Trico Praha

    180 str., angl., není v prodeji
 

Česká krajinomalba 1850-1950, ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.

ISBN 80-85014-61-0
text: Jan Samec
foto: archiv Kooperativy, a.s.
graf. úprava: GERONIMO
tisk: HB Print Cheb

32 str., náklad 300 ks, není v prodeji
         Druhý pohled
       Volná grafika a ex libris německy mluvících umělců v Čechách
       (1890-1938)  

       ISBN 80-85014-65-3
       texty: Zdeňka Čepeláková, Milan Humplík
       foto: B. Hořínek, M. Humplík
       graf. úprava: Eva Rundová
       tisk: Median, s.r.o., Karlovy Vary

       32 str., angl., náklad 500 ks, není v prodeji

 

Antonín Střížek – Cinema

ISBN 80-85014-62-9
texty: Jan Samec, Hana Řeháková, Antonín Střížek
foto: B. Hořínek, M.Polák
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median, s.r.o., Karlovy Vary

24 str., angl., náklad 250 ks, není v prodeji
      3+1 s výhledem do parku

    ISBN 80-85014-64-5
    texty: Zdeňka Čepeláková, Bořivoj Hořínek, Pavel Knapek,
             Fr. Steker, Pavel Želechovský
    foto: B. Hořínek
    graf. úprava: Fr. Steker
    tisk: Prima Press s.r.o.

    48 str., není v prodeji