Zážitková dílna k výstavě Vítka Čapka


Termín: od 20. 03. 2013 do 27. 03. 2013
Čas: cca 9-12 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Dílna prostřednictvím komentované prohlídky a samostatných tvůrčích aktivit seznámí studenty s výtvarným umělcem zpracovávajícím abstraktním až minimalistickým způsobem krajinu. Také další velké autorovo téma (hledání variability, barevná kombinatorika i mnohost zpracování motivu kruhu) bude inspirací pro tvůrčí činnosti studentů. Program přiblíží život a dílo umělce, který svým přístupem navázal na moderní tendence ve světovém umění. Dílna je vedena lektorkami, je určena skupině max. 20 studentů a je nutno ji rezervovat u Lenky Tóthové, 734 788 028, tothova@galeriekvary.cz

nabídka