Zážitková dílna k výstavě Jaroslava Róny


Termín: od 2. 09. 2014 do 5. 09. 2014
Čas: cca 9 - 12 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Zážitková dílna přiblíží jednoho z nejosobitějších umělců současnosti, jeho magicky působivé obrazy a plastiky často inspirované mytologií, naplněné tajemstvím, symbolikou, poselstvími i otázkami po smyslu lidské existence. Studenti se seznámí s obsahově bohatými obrazy svébytného umělce, s jeho dílem sochařským, i s jeho sochami ve veřejném prostoru, které patří k nejuznávanějším u nás. Program bude věnován jeho literárním a filmovým námětům stejně jako tématice historie starobylých kultur. Dílna propojí komentovanou prohlídku výstavy s jednoduchými tvůrčími činnostmi inspirovanými vystavenými díly. Dílna je vedena lektorkami, je určena skupině max. 20 studentů a je nutno ji rezervovat u Lenky Tóthové, 734 788 028, tothova@galeriekvary.cz

nabídka

fotogalerie