Konkrétní je když....


Termín: od 9. 12. 2019 do 10. 01. 2020
Čas: vždy 8.30, 11.00 a 13.00 hodin, nebo dle dohody
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka

Výstavní soubor představuje 28 českých a slovenských autorů, pro které je geometrie, konstrukce, přesnost, systém, řád či variabilita nejdůležitějším výrazovým prostředkem. Pestrá přehlídka děl přiblíží nejen již kdysi vystavující autory (např. Eduard Ovčáček, Radoslav Kratina), ale i mladší členy Klubu konkretistů (Vladana Hajnová, Kubo Novák) a třeba také díla nabízející interaktivitu (např. zvukové objekty Jana Dudeška). K výstavě je připravena komentovaná prohlídka doplněná o jednoduché tvůrčí aktivity (akční a participační tvorba, variabilita prvků).

nabídka pro školy

fotogalerie