Edukační programy pro ZŠ a SŠ k výstavě Jiřího Johna - Báseň přírody


Termín: od 9. 02. 2016 do 8. 04. 2016
Čas: vždy v 8.30, 10.30 a 13.00 (nebo dle dohody)
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Interaktivní program přiblíží malířské, grafické a kresebné dílo Jiřího Johna (1923-1972), „básníka přírody“, k jehož stěžejním námětům patřila příroda, její řád, každoročně se opakující přírodní procesy zrodu a zániku, země a světlo. Výstava je výběrem z tvorby jednoho z nejuznávanějších autorů 2. pol. 20. století, oceňovaného i v zahraničí, bytostného krajináře a tvůrce svébytných přístupů v malbě i grafice. Program dětem hravou formou přiblíží originální přírodní zátiší, tiché a harmonické soužití světa nerostů a světa rostlin, netradičně je seznámí s důležitostí poznávání a respektování přírodních zákonitostí, ochrany přírody obecně. Kromě interaktivní prohlídky výstavy se žáci zapojí i do jednoduchých tvůrčích činností inspirovaných vystavenými díly. Hravý 90timinutový program přizpůsobený věkové katergorii dětí je vedený lektorkou a je určený vždy pouze jedné školní třídě. Zážitkové dílny pro studenty středních škol jsou 3hodinové a obsáhnou více informací i tvůrčích aktivit. Návštěvu je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 028.


nabídka pro ZŠ

nabídka pro SŠ

fotogalerie ZŠ

fotogalerie SŠ