Edukační programy pro školy k výstavě Václava Balšána


Termín: od 15. 11. 2016 do 6. 01. 2017
Čas: vždy 8.30, 10.30 a 13.00 (nebo dle dohody)
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Interaktivní program přiblíží malířské a kresebné dílo Václava Balšána(1949), jednoho z nejvýznamnějších karlovarských umělců, k jehož stěžejním námětům dlouhodobě patří příroda. Výstava je průřezem z díla posledního desetiletí, kdy se tvorba bytostného krajináře stále častěji inspiruje vlastními pocity a citlivým nitrem umělce. Program dětem hravou formou přiblíží obrazy energického malířského gesta, výrazné barevnosti, plné uvolněné fantazie a nepopisnosti, tvarových zkratek a znaků. Kromě interaktivní prohlídky výstavy se žáci zapojí i do jednoduchých tvůrčích činností inspirovaných vystavenými díly. Hravý 90timinutový program přizpůsobený věkové katergorii dětí je vedený lektorkou a je určený vždy pouze jedné školní třídě. Zážitkové dílny pro studenty středních škol jsou 3hodinové a obsáhnou více informací o autorovi a jeho originálním výtvarném výrazu a také více tvůrčích aktivit. Návštěvu je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 028.

nabídka pro ZŠ

nabídka pro SŠ

fotogalerie SŠ

fotogalerie ZŠ